بلاگ

  جدیدترین نوشته‌ها

  .نیجریه پرجمعیت ترین کشور قاره آفریقاست، بیش از نیمی از حمعیت آن مسلمانند و شیعیان این کشور، پر جمعیت ترین گروه شیعی در قاره آفریقا هستند

  پنج شنبه ، 03 مرداد 98

  یکی از آرزوهای رژیم اسرائیل از بدو تاسیس، تخریب مسجد الاقصی بوده و این رژیم در قرن گذشته، تلاش های زیادی در این راستا کرده است.

  شنبه ، 29 تیر 98

  حدود پانزده سال پیش، در حالی که دنیا تصویر دقیق و واضحی از حرم بقیع، قبل از تخریب، در اختیار نداشت یک محقق ایرانی با نام سیدعلی موجانی برای اولین بار تصویری از این حرم در آرشیو عثمانی کشف میکند.

  شنبه ، 29 تیر 98