حمایت از پروژه‌ها

از پروژه‌ها حمایت کنید

استقلال و عدم پیمانکاری فرهنگی بهای سنگینی دارد که مجموعۀ فطرس مدیا در مسیر فعالیت های چندین سالۀ خود آن را سر لوحۀ قرار داده و لذا به عنوان یک مجموعۀ کاملاً مستقل از لحاظ مالی در ابعاد بین‌المللی شناخته شده است.

از پروژه‌ها حمایت کنید

استقلال و عدم پیمانکاری فرهنگی بهای سنگینی دارد که مجموعۀ فطرس مدیا در مسیر فعالیت های چندین سالۀ خود آن را سر لوحۀ قرار داده و لذا به عنوان یک مجموعۀ کاملاً مستقل از لحاظ مالی در ابعاد بین‌المللی شناخته شده است.
خرید لنز 50 فیکس سونی
Day(s) left
Max allowedحامی / No

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده
50,000,000 حمایت مورد نیاز
0 حامی
0 حمایت جذب شده
11 ارديبهشت 1398 8 تیر 1398
مستند بلند وهابیت
Day(s) left
Max allowedحامی / No

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

60,000,000 حمایت مورد نیاز
1 حامی
200,000 حمایت جذب شده
6 مرداد 1398 8 بهمن 1398
تاریخ مدرسه شیعه
Day(s) left
Max allowedحامی / No

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

100,000,000 حمایت مورد نیاز
0 حامی
0 حمایت جذب شده
13 مرداد 1398 12 بهمن 1398
تولید کلیپ مستند
Day(s) left
Max allowedحامی / No

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

100,000,000 حمایت مورد نیاز
0 حامی
0 حمایت جذب شده
13 مرداد 1398 13 شهریور 1398
مستند دَربَند
Day(s) left
Max allowedحامی / No

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

100,000,000 حمایت مورد نیاز
0 حامی
0 حمایت جذب شده
13 مرداد 1398 11 دی 1398
مستند خلافت
Day(s) left
Max allowedحامی / No

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

10,000,000 حمایت مورد نیاز
0 حامی
0 حمایت جذب شده
13 مرداد 1398 13 مرداد 1398