ابوریحان بیرونی و اربعین

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : آذر 98

ابوریحان بیرونی یکی از بزرگترین دانشمندان مسلمان و فارسی زبان

می‌باشد که حدود هزار سال پیش از می‌زیسته

وی در ریاضی، نجوم، تاریخ نگاری و بسیاری علوم دیگر جایگاه والایی داشته به طوریکه به "دانشمند همه چی‌دان" مشهور است

او به عنوان یک "نویسنده بی‌طرف" در نگارش باورهای مردم کشورهای گوناگون یاد می‌شود

"آثار الباقیه" جزو نخستین آثار او محسوب می‌شود، این کتاب مطالعه تطبیقی تقویمی فرهنگها و تمدن‌های گوناگون است

که در هم بافته با ریاضیات، اطلاعات تاریخی، به همراه کاوش در مذاهب مختلف می‌باشد

ابوریحان در این کتاب می‌نویسد:

"در روز بیستم صفر، سر حسین8‌ به بدنش ملحق و در همان مکان دفن گردید و زیارت اربعین درباره این روز است

و آنان چهل نفر از اهل بیت امام حسین‌8 بودند که پس از بازگشت از شام، مزار حضرت سیدالشهدا را زیارت کردند."

بیرونی صراحتاً در این متن اشاره به "زیارت اربعین" دارد که این نشان از قدمت هزار ساله‌ی این آیین دارد.

این در حالی است که در جوامع عمومی این چنین تلقی می‌شود که این مراسم بعد از سرنگونی صدام و ورود ایرانیان به عراق شکل گرفته است

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

48 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

52 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده