اربعین در قاره سیاه

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : آذر 98

 زَنگبار جزیره‌ای نیمه‌ خودمختار در کشور آفریقاییِ تانزانیا است

 این منطقه به جهت زیبایی مبهوت کننده، مقصد بسیاری از توریست‌ها در جهان می‌باشد

 اما نکته‌ی قابل توجه در مورد این کشور شرقِ آفریقایی این است که، تشیع در این منطقه به قرن چهارم قمری برمیگردد

 به عبارتی از مناطق اولیه شیعه در جغرافیای جهانی محاسبه می‌شود

 سنگ نبشته‌های قدیمی مربوط به خاندان پیامبر در جای جای زنگبار حاکی از این قدمت دارد

 یکی از مهمترین مراسمات این کشور، آیین "اربعین" است، که به "چهلم" مشهور است

  باید اشاره کرد که از منسجم ترین مراسمات شیعیان اثنی عشریه در قاره‌ی آفریقا می باشد و در طی سه روز برگزار می‌گردد

 از رسوم جاری این آیینِ بومی می‌توان به پذیرایی با شربت، اطعام وسیع و برگزاری نمایشگاه عکس اشاره کرد

همچنین عطرآگین کردن بیرق‌ها، کفن و واسپاری عَلم و خروج اسب خونین از زیبایی‌های "اربعین " در زنگبار می باشد

 

 

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

48 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

52 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده