اعتراف حاکم شارجه امارات: تاریخ را باید دوباره نوشت

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : بهمن 98

یعنی تمرکز ما فقط تاریخ نیست

تمرکز ما آنچه است که در تاریخ اتفاق افتاد است

 که متاسفانه تاریخ به خودی خود بر حسب و شرایط و سلطنت و سیاست نوشته شده است

و متاسفانه هرآنچه که نوشته شد از روزی بود که شمشیر ها بر حضرت علی بن ابی طالب کشیده و پایین امدن قران بود.

از اینجا تاریخ تحریف شد

پس هرآنچه که به من بگویید بخدا سوگند از بین میبرمش زیرا که هرآنچه که گفته شد و هر آنچه نوشته شد درست نیست.

هر دولتی که امد به شدت تاریخ را تحریف و سرنگون کرد و ما نشسته ایم و از گفته هایشان مینویسیم  و همینطور ادامه دارد.

و تاریخ نگاران سروتمند میشوند با این نوشته ها،پس هرچه به انان دستور داده شود مینویسند.

و به همین دلیل است که ما به اینجا رسیدیم.

چه کسی این تاریخ را مینویسد؟ چه کسی حقیقت را مینویسد؟

این مشکل ما است

و ادم ها تاریخ را برای خود تاریخ نمینویسند

آنها تاریخ را برای خود مینویسند که خود را در تاریخ ماندگار کنند

یعنی مثلا من الان یک کتابی مینویسم، کتابی که حجمش حدود 150 صفحه است.

ایا فکر میکنید چقد از آن نوشته ها را من به نفع خود نوشته ام؟قطعا بسیار! و معلوم نیست چقدر از آن درست است یا خیر

پس به این خاطر حتی در تاریخ دیده میشود که بعضی از نویسندگان اسان میگیرند و مردم نیز نمیفهمند

مثلا مینویسند که فلان شخص فرزند فلان شخص فرمود

در اینجا نویسنده دستش را روی این شخصیت فلان گذاشته است.

و میگوییم فرمود!و اما چه چیزی فرمود؟؟

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده