اقامت در اروپا به قیمت تغییر دین!

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : بهمن 98

همواره مسئله تغییر دین برای گرفتن تابعیت در کشورهای پذیرای مهاجرین مطرح بوده

و این مسئله پس از ظهور "داعش" بیش از پیش برای مهاجران مسلمان مطرح شده است

امید به زندگی ایده آل و فرار از وضعیت نامناسب سیاسی و اجتماعی کشور مبدا از جمله دلایل مهاجرین برای تغییر دین است

کلیساهای مختلف اتحادیه اروپا ارقام قابل توجهی از پناهجویان را را ارائه میدهند که برای غسل تعمید ثبت نام کرده اند

کشور آلمان، فرانسه و سوئد پیشتاز در ارائه ی این شروط برای پناهندگان است

کشورهای دیگری چون اسلوونی، چک، لهستان، قبرس این شرط را صراحتا اعلام کرده اند

حتی برخی گزارشات از اخراج اتباع خارجی آلمان که به صورت جعلی به مسیحیت گرویدن خبر میدهد

این ها افرادی هستند که حضورشان در مناسک مذهبی بعد از پیوستن به آیین مسیحیت، کمرنگ دیده شده است

 

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده