امام حسین(ع) در انجیل

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : بهمن 98

 زبان اصلی انجیل به زبان "آرامی" است که ریشۀ زبان‌ عربی و عبری هم محسوب می‌شود و دارای اشتراکاتی نیز هستند

به دلایل مختلف انجیلی که در دست است، بر اساس ترجمۀ و برداشت ناصحیح افراد از عباراتِ زبان اصلی، دچار تغییرات و دگرگونی اساسی شده‌است

همانند کلمۀ "الله" که امروزه در کتاب مقدس "GOD" خوانده می‌شود، کلمۀ "زکات" که به عشق ورزیدن تعبیر شده و "صلاة" که حضور یکشنبه‌ها در کلیسا از آن برداشت می شود

انجیل متی، یکی از اناجیل چهارگانۀ مورد قبول در عهد جدیدِ کتاب مقدس مسیحیان است

در فصل سوم، عبارتِ 11 آمده‌است که: " من شما را به آب بجهتِ توبه، تعمید می‌دهم. لکن او که بعد از من می‌آید، از من تواناتر است که لایقِ برداشتن نعلین او نیستم؛

او شما رابه روح‌ القدس و آتش، تعمید خواهد داد"

مترجمینِ کتاب مقدس، این لغت را "تواناتر" یا "قوی‌تر" معنا کرده‌اند

اما اگر این حروف، در زبان اصلی بررسی شود، به حروفِ " ح س ی ن " می‌رسیم

اشاره حضرت یحیی به نام شخصی بوده که در آینده می‌آید و در مقام احترام، حتی خود را لایق برداشتن نعلین او هم نمی‌دانسته

و آن شخص حسین(ع) است

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

3 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

6 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده