امام حسین و بودایی ها

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : آبان 98

3/7 درصد جمعیت جهان را پیروان آیین بودا تشکیل می‌دهند

پیروان بودا، بیشتر در آسیای میانه، آسیای جنوب شرقی و نیز کشورهای خاور دور زندگی می‌کنند

مجید مجیدی کارگردان نام آشنای سینمای ایران، از سفر خود به محل زندگی بودائیان در کشمیر

و ارتباط آن‌ها با امام حسین (ع) می‌گوید:

یه سفری داشتم به کشمیر. بعد، از آنجا گفتند که یک منطقه ای هست به اسم "لادک" که در ارتفاعات چند هزار پایی است.

لادک یک منطقه ای نزدیک به تبت است و بیشتر هم بودایی هستند

یک حسینۀ خیلی با شکوهی آنجا بود. در یک سالن نشستیم

در جمعیت که نگاه کردم دیدم یک جمعیت سی، چهل نفری از بودائیان در مراسم عزاداری امام حسین هستند

گفتم که این دوستان بودائی هستند؟ چه جور میشه ما صحبت بکنیم با این ها

گفتند این ها از دوستان آقا ابا عبدالله الحسن هستند

گفتند که روزهای محرم دیدنی است. یعنی شما باید بیایید و ببینید که این ها با پرچم های خودشان می آیند، مشک هایی دست می گیرند و می آیند

و این ها دوستان ما هستند، خودی هستند، غریبه نیستند

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

72 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

76 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده