بُغض شفیعی کدکنی از حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : بهمن 98

محمدرضا شفیعی کَدْکَنی، از برترین شاعران و صاحب‌نظران ادبیات فارسی است

از اشعار او می‌توان «به کجا چنین شتابان؟» را به یاد آورد که زبانزد خاص و عام است

شفیعی کدکنی را باید در زمرۀ شاعران اجتماعی دانست که در فضای جهانی مورد توجه است

یکی از آثار منتشر شدۀ او "هزارۀ دوم آهوی کوهی" است که از پنج دفتر تشکیل شده

در این کتاب شعری با عنوان "نکوهش" با موضوعیت غصب خلافت از امام‌علی(ع) سروده‌است

شفیعی کدکنی در توضیحات عبارت ابتدایی این شعر، "کردید و نکردید" می‌گوید:

"گفتار سلمان فارسی صحابی حضرت رسول(ص) است که در داستان جانشینی پیامبر(ماجرای سقیفه) به فارسی بر زبان‌راند"

در بخشی از این شعر با اشاره به انحراف مسیر اسلام و سپردن آن به دست خلفا می‌گوید:

آن یوسفِ گم گَشته آمالِ بشر را // گامی دو برون نامده تا مرز حقیقت // بردید و بدان گرگ سپردید

 

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

3 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

6 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده