حضور رهبر زرتشتیان در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : آبان 98

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

76 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

80 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده