درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : بهمن 98

در سال 1307 شمسی، در قم متولد شد و تحصیلات حوزوی را در این شهر گذراند

صدر به عنوان اولین روحانی وارد دانشگاه تهران شد به تحصیلات خود ادامه داد

وی سپس به نجف رفت رفت و از علمای بزرگی چون آیت الله خویی بهره مند شد.

به توصیه آیت الله بروجردی و حکیم با مهاجرت به لبنان جانشین متوفی شیعیان این کشور شد. وی مجلس اغلای شیعیان لبنان را تاسیس کرد

صدر گفت و گوی ادیان و مذاهب را با طرح ریزی دئستانه مناظرات و مباحثه با رهبران مسیحیانو اهل تسنن لبنان به اجرا در آورد

و با پاپ نیز به همین مناسب دیدار کرد

طرح همفکری مراکز اسلامی مصر، الجزایر و مغرب با مدارس علمیه شیعه لبنان را با سفر به کشور های شمال آفریقا زمینه سازی کرد

صدر در شهریور 1357 به دعوت قذافی به لیبی رفت و بعد از چند روز ناپدید شد

تا به امروز هیچ خبری از او در دست نیست...

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده