درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : بهمن 98

حرم مقدس ائمۀ کربلا در طول تاریخ بارها مورد حملات دشمنان قرار گرفته است.

حملۀ خلفای عباسی (منصور، هارون و متوکل)، وهابی ها و مناخور روسی از جملۀ این حملات بوده است

آخرین حمله، در زمان حکومت صدام حسین در عراق بود

در سال 1991م، صدام و دو پسرش برای حمله به عراق به تفاهم رسیدند

و «حسین کامل» داماد خانواده مأمور این حمله شد

در ماه شعبان نیروهای بعثی به بارگاه های کربلا یورش بردند

مردمان کربلا را به اسارت گرفته و اعدام کردند و حرمین را به توپ و گلوله بستند

و بعد از گذشتن از روی اجساد مردم، اموال حرمین کربلا را به غارت بردند

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده