حمله ی روسیه به حرم امام رضا

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : آبان 98

در زمان حکومت احمد شاه قاجار

پس از التیماتوم های مکرر دولت روس مبنی بر اخراج نماینده ی امریکا از ایران

که تلاش داشت املاک در انحصار روس ها را توقیف کند

و بی توجهی دربار و مجلس وقت، قشون روس وارد ایران شدند و دست به جنایاتی زدند

آن ها حتی با کوتاه آمدن دربار و انحلال مجلس ایران، دست از این جنایات برنداشتند

در مشهد برای گرفتن زهر چشم از مردم دو ساعت مانده به غروب غرش توپ های جنگی خود را آغاز کردند

مردم برای در امان بودن به آستان قدس رضوی پناه بردند

اما اقدام آن ها به شلیک 45 توپ جنگی به سمت حرم انجامید

که اکثرا به گنبد اصابت کرد و بخشی از گنبد حرم رضوی تخریب میشود

قشون روس پس از به خاک و خون کشیدن مردم و آسیب رساندن به حرم، وارد صحن مطهر شدند و بسیاری از آثار و اموال خزانه حرم را به غارت بردند

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

72 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

76 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده