خاخامی" که "حجة الاسلام" شد!

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : مهر 98

محمد رضا فخرالاسلام ملقب به ملا آقابابا

روحانی محل عودلاجان تهران و بزرگ یهودیان تهران در عهد فتحعلی شاه قاجار بود

او دو سال از پنجاه سال سلطنت ناصرالدین شاه را هم درک کرده بود

اسلام آوردن ایشان در عصر خود باعث گرایش 70 نفر از یهودیان به اسلام شد

آنقدر تغییر دین خاخام بزرگ یهود در تهران اتفاق مهمی قلمداد می شد ...

که علمای بزرگی چون "ملا احمد نراقی" و "میرزا بزرگ قائم مقام" در مجلس اسلام آوردن او حاضر شدند

او پس از تغییر دین، خیلی زود به کسوت یک روحانی شیعه درآمد

مستشرقان اروپایی در کتاب هایی از ایشان نام برده اند

و آورده اند که شخصیت او و کتابش باعث گرایش بیش از 1000 یهودی به دین اسلام شد

او در سال 1266 شمسی درگذشت

و در مسجد مظفری تهران به خاک سپرده شد

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

105 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

108 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده