درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : آذر 98

جلال الدین سادات آل احمد معروف به جلال آل احمد، روشنفکر، نویسنده، منتقد ادبی و مترجم ایرانی و همچنین همسر سیمین دانشور بود آل احمد در دهٔه 40 به شهرت رسید و در جنبش روشنفکری و نویسندگی ایران تأثیر بسزایی گذاشت پدرش از روحانیان شناخته شده شیعه و مادرش آمینه بیگم اسالمبولچی، خواهرزاده آقا بزرگ تهرانی، صاحب کتاب الذریعه است جلال، سالها از اعضای ارشد حزب توده ایران بود، اما از آن جدا شد برادر بزرگتر جلال شخصی است با نام محمد تقی که برخالف سید احمد به کسوت روحانیت درآمد سید محمد تقی آل احمد، نماینده آیت الله بروجردی در امور شیعیان مدینه بود او در مدینه، کوشید تا با حمایتهای آیت الله بروجردی و تشویق بازاریان تهران حرم بقیع را بازسازی کند؛ ولی توفیقی نیافت محمد تقی آل احمد در شامگاه هفتم فروردین 1332 بالفاصله بعد از دیدار با ملک سعود در کاخ بیضا به شکل بسیار مشکوکی از دنیا میرود و در قبرستان بقیع، در فاصله سه متری قبور ائمه به خاک سپرده میشود بعد از مرگ وی، شمس یکی دیگر از برادران آل احمد، که او نیز از نویسندگان و محققین ایرانی است، به پشتوانه گفته های همسر و فرزند محمد تقی و اسنادی که در کتاب "از چشم برادر" ارائه میدهد، اعلام میکند که وی مسموم و شهید شده و درباره مرگ برادر بزرگتر، مینویسد: "بر سر آن می افتد که برای بقیع بقاعی بسازد..... با یک دیدار نیم ساعته و یک قهوه، یک مشکل اساسی ماست مالی شد" چند سال بعد از مرگ محمد تقی، یعنی در سال 1343 جلال آل احمد در پی فعالیتهای برادر به حج میرود که حاصل آن سفر، کتابی است با نام خسی در میقات، جلال به صراحت "از اشتیاق برادرش و تلاش فراوان و خون دل خوردن وی برای سنگچین کردن پیرامون قبور چهار امام مدفون در بقیع" سخن میگوید و در ادامه مینویسد: دوشنبه ۲۴ فروردین مدینه. صبح رفتم بقیع. آفتاب که میزد من اثر سنت را در خاک میجستم؛ و قبل از همه اثر برادرم را. اما هیچ اثری و علامتی نبود. وقتی گور چهار امام شیعه و زنان و فرزندان پیامبر بی نشان افتاده، برادر من دیگر کیست؟ " چهل سال پیش. وقتی به حکومت عربستان وهابی ها رسیدند، اینجا را با خاک یکسان کرده اند"

بر اساس سندی که به دست تیم تحقیق و پژوهش فطرس مدیا رسیده است، جلال به صورت جدی به دنبال بازسازی بقیع بوده است و به دنبال گسیل کردن نماینده ای از طرف شیعه مانند برادرش برای پیگیری بازسازی حرم بقیع بوده است. آل احمد در بیست و یکم فروردين از مكه برای امام خمینی نامه ای مینویسد، در بخشی از نامه چنين آماده است: خواستم به اطلاعتان رسيده باشد كه اگر كسی از حضرات روحانيان آن سمتها گسيل بشود هم جا دارد و هم محاسن فراوان آيت الله حكيم امسال )به حج( مشرف میشود ولی شرايطی داشته: داشتن محرابی برای شيعيان در بيت الله و تجديد بنای مقابر بقيع

آیا کسی مسیر آل احمدها را ادامه خواهد داد؟

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

43 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

47 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده