درفش سید الشهدا در اندیشۀ مهاتما گاندى

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : مهر 98

رهبر پرآوازۀ استقلال هند، پس از مطالعۀ زندگی امام حسين(ع) گفت:

من برای مردم هند چیز تازه ای نیاوردم. تنها قيامِ آن حضرت را سرلوحه قرار دادم

من زندگى امام حسین(ع)، آن شهید بزرگ اسلام را به دقت خواندم‏

فقط نتیجۀ مطالعات و تحقیقاتم دربارۀ زندگی قهرمان کربلا را، ارمغانِ ملت هند کردم

توجه کافى به صفحات کربلا نموده‌ام

بر من روشن شده است که اگر ما در هندوستان بخواهیم یک کشور پیروز باشیم،

باید همان راهی را بپیمائیم که "حسین بن علی(ع)" پیمود

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

105 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

108 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده