دشنام به امام علی در سیستان

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : بهمن 98

سَبّ علی به‌معنای ناسزاگفتن به امام‌علی (ع) است که معاویه بنای آن را نهاد.

ابن‌خلدون نقل می‌کند: «امویان پیوسته علی را  ناسزا می‌گفتند تا اینکه عمر بن عبدالعزیز آن را ممنوع کرد».

 یکی از شروط امام ‌حسن (ع) در صلح با معاویه این بود که بر منابر، به امام‌علی (ع) دشنام داده نشود.

 نکتۀ قابل‌توجه این واقعه  عکس‌العمل مردم منطقۀ سیستان است.

 ياقوت حموی، از علمای  اهل تسنن، در معجم‌البلدان می‌نويسد:

 «علی را در منابر شرق و غرب ناسزا می‌گفتند، به جز در سيستان؛ درحالی‌كه او را بر منبرهای مكه و مدينه لعن می‌كردند».

 همچنین زكريای قزوینی می‌نويسد:

 «سجستان افتخاراتی دارد كه در شهرهای ديگر نیست و بزرگ‌ترين آن‌ اين است كه مردمش از دشنام به علی امتناع كردند».

 با‌این‌حال دارالخلافه در سال سوم دستور داد مردان سیستان باید بر علی دشنام گویند وگرنه موی سر زنانشان را در اماکن عمومی می‌تراشند.

 زنان سیستان نیز سر خود را تراشیدند و تکه‌هایی از موهای خود را به درب منازل آویزان کردند.

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده