درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : بهمن 98

طبق یک سنت در شهر کرج، هرساله هیأت‌های مذهبی در روز سوم امام حسین با علم‌های خود در محله امامزاده حسن اجتماع می‌کنند

اما امسال دادستان استان البرز در بیانیه‌ای ابراز داشت:

"به منظور نظم دهی بیشتر و جلوگیری از اخلال در نظم عمومی هیچ علامتی نباید در این منطقه باشد"

و بنا بر این دستور، از ورود خودروهای حامل علم جلوگیری می‌شود و در صورت مشاهده، توقیف می گردد و "علم‌ها ذوب خواهند شد"

با توجه به این خبر، این سوال بوجود می‌آید که آیا عَلَم در فرهنگ شیعه جایگاهی دارد!؟

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

3 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

6 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده