زیارت و توسل در ترکیه !

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : آبان 98

زیارتگاهی در استانبول به نام به یکی از صحابه پیامبراست، که مورد توجه اهل تسنن قرار دارد.

.این در حالی است که تفکرات وهابی - سلفی زیارت و توسل را حرام می دانند

قابل توجه است که تمام تاج گذاری های سلاطین عثمانی در این محل انجام می گرفت.

ابو ایوب انصاری در تمامی جنگ های صدر اسلام در کنار پیامبر شمشیر زده است.

بعد از پیامبر هم از حامیان اصلی غدیر و از مخالفین شورای سقیفه بوده است

در زمان حکومت امیرالمومنین، به عنوان حاکم مدینه گماشته شد

طبق گزارشاتی ایشان در قسطنطیه(استانبول) چشم از جهان فرو بست.

و در این محل دفن شد.

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

72 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

76 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده