شاعر زرتشتی از اهل بیت می گوید مستند سر دلبران

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : بهمن 98

سر دلبران مستند "سردلبران" در سیزده قسمت به حیات شعرای غیر مسلمان زنده ی می پردازد که در اوصاف فضایل حضرات معصوم علیهم السلام شعر یا اشعاری سروده اند. نام این مستند از شعر معروف ملای رومی برگرفته شده: خوشتر ان باشد که سر دلبران گفته اید در حدیث دیگران قسمت اول مستند به "توران شهریاری" شاعر مشهور و برجسته زرتشتی اهل ایران مشهور به فردوسی زمان می پردازد.

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده