شیخ الطائفه : شیخ طوسی

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : مهر 98

«محمد بن حسن طوسی» از علمای شیعه در قرن چهارم و پنجم قمری است

او در دوران حکومت آل بویه می‌زیست و با مشاهیری چون شیخ صدوق، فردوسی، شیخ مفید و سید مرتضی هم عصر بود

طوسیِ جوان، خراسان را به مقصد بغداد جهت علم آموزی ترک کرد و نزد «شیخ مفید» و «سید مرتضی» که از بزرگترین دانشمندان شیعه به حساب می‌آمدند، به تحصیل پرداخت.

وی در جوانی به مقام اجتهاد رسید و پس از مرگ «سید مرتضی علم الهدی» مرجع شیعیان شناخته شد

با شکست حکومت شیعی آل بویه و فتح بغداد و آزار اذیت و کشتار شیعیان توسط عوامل حکومت مغولان، به نجف مهاجرت و حوزۀ علمیۀ این شهر را تأسیس کرد

به روایت اسناد شمارِ مجتهدینِ پرورش یافته در مکتبِ شیخ طوسی بیش از 300 نفر بوده

نفوذ علمی وی به گونه‌ای بوده است که تا 80 سال فتوایی مخالف فتواهای او صادر نشد

شیخ طوسی در نجف اشرف درگذشت و در خانه‌اش که در قسمت شمالی حرم امیرالمومنین(ع) (مسجد طوسی) قرار دارد به خاک سپرده شد

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

105 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

108 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده