ضریح بقیع کجاست!؟

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : آذر 98

در عهد ناصری، با ارادۀ خیرین ایرانی و حمایت تشکیلات قاجار، ضریحی برای ائمهٔ بقیع ساخته

شد

این ضریح را استاد حاج عباس فولادساز در اصفهان ساخت

حاج محمد فولادگر از نوادگان حاج عباس که خود نیز از ضریح سازان خبرۀ اصفهان است،

از ساخت ضریح حرم ائمۀ بقیع به دست جدش میگوید : مصاحبه 50 / 18 ساخت ضریح ائمۀ بقیع به تیم سازندۀ ضریح سید شفتی )عالم شیعه( واگذار میشود

ارنست هولستر، مهندس و عکاس آلمانی، در زمان اتمام ساخت ضریح در اصفهان، تصویری از

ضریح میگیرد که در حال حاضر در آلمان نگهداری میشود. او پشت این عکس نوشته است: "دری از فولاد برای مدینه، به سال 1893 ، اصفهان"

با تطبیق تصویرِ به یادگارمانده از ضریح ائمۀ بقیع با ضریح سید شفتی در مسجد سید، به شباهت

بسیار این دو اثر هنری پی خواهید برد

جالب اینکه احتمالاً این محل از مسجد سید، کارگاه ساخت ضریح بوده است

به تیرک و سکوی عکس دقت کنید

وهابیت ضریح حرم بقیع را 24 سال بعد از نصب، نابود کرد

ولی مشابه ضریح بقیع تا امروز، در مسجد سید اصفهان موجود است

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

43 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

47 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده