قدس و اسرائیل 2

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : آبان 98

بيانيه ها و مواضع علمای شیعه

 

 مرجع بزرگ شیعه شیخ جعفر کاشف الغطا در پی حمله رژیم صهیونیستی به فلسطین، موضع گیری تندی نسبت به سمیناری که در همان ایام امریکا، برای فریب کشورهای مسلمان تدارک دیده شده بود، اتخاذ کرد

او در پاسخ دعوتنامه، بسیار كوتاه نوشت : "نمی توانم شركت كنم" و بیانه‌ای برای روز سمینار تدارک دیدند: ...

"آهای! دوستداران خاورمیانه! آیا جنایت‌هایی كه شما در فلسطین كردید، شما را روسیاه نكرد؟ شما نهصد هزارعرب فلسطینی را بی خانمان نكردید؟!

آیا نرون (امپراتور روم) به اندازه شما جنایت كرد؟ شما عرب را لگدمال می كنید. با یك دست بر سرش می كوبید و با دست دیگر نوازشش می‌كنید. شما فلسطین را ذبح كردید به دست دولت های اسلامی تا ذبح شرعی باشد!

مگر آمریكا مسیحی نیست ؟! مگر تورات و انجیل از آدم كشی نهی نكرده است ؟!

آمریكا اگر اسلحه ای به كشورهای عربی بدهد، به این شرط است كه با اسرائیل نجنگد. شگفتا! ما جز اسرائیل دشمنی نداریم.

 

این ذلت‌ها را چگونه فراموش كنیم و با شما كنار یك میز بنشینیم و درباره ارزش‌‍های معنوی و اخلاقی به گفتگو بپردازیم؟ من دولت‌های عرب را نصیحت می‌كنم كه تسلیم دولت‌های استعماری نشوند"

پاسخ كاشف الغطا با نام «المثل العلیا فی‌الاسلام، لافی بحمدون» در سمینار پخش شد. روزنامه‌های لبنان، آن را چاپ كردند و مردم با اهداف كنگره آشنا شدند

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

72 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

76 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده