درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : مهر 98

"گرترود بل" از زبده ترین ماموران سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتانیا در زمان جنگ جهانی بود

که نشان رتبه امپراتوری بریتانیا را نیز به پاس خدماتش دریافت کرد

وی طی ماموریت در تهران، فارسی و عربی را فراگرفت و گزارشات محرمانه‌ای نیز تهیه و تسلیم بریتانیا نمود

بعدها او مأمور به جدایی عراق از حکومت عثمانی و تشکیل کشور مستقلی با عنوان «عراق جدید» شد

بل به همراه ادوارد لورنس (لورنس عربستان) قبایل عرب را بر ضد امپراتوری عثمانی متحد کردند

وی مشاور اصلی ملک فیصل اول، پادشاه اردن بود و در به وجود آوردن مرزهای جدید عراق و عربستان نقش بسزایی داشت

پُر کردنِ موزه های اروپا از آثار باستانی خاورمیانه از خدمات فرهنگی وی است!!!

تصویر او و دیگر جاسوسان زبده در کنار چرچیل و تلاش های باستان شناسانه این عناصر، گواه این مدعا است

در فیلم «ملکه صحرا» سعی بر آن بوده که او را علاقمند به شرق و مردمانش جلوه دهند

بل در 58 سالگی خودکشی کرد و در گورستان ارتش انگلیس در بغداد دفن شد

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

105 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

108 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده