محمد تنها اسمی بر دیوار هالیوود

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : آذر 98

پیاده‌روی ‌مشهور هالیوود در کالیفرنیا (Hollywood Walk of Fame) از جاذبه‌های گردشگری ایالات متحده امریکا است

بیش از 2500 ستاره به منظور قدردانی از افراد مشهور در کفپوش این پیاده‌رو نصب شده است.

اما یک ستاره به جای کفپوش بر روی دیواری مجزا در امتداد همۀ ستاره‌ها نصب شده است.

ستاره‌ای به نام «محمد علی کِلی»؛ قهرمان بوکس جهان

«کِلی» تنها شرط پذیرش نصب نام خویش را در این پیاده‌رو اینگونه بیان کرده: "اسم من، نام پیامبرم است و حاضر نیستم نام پیامبرم بر روی زمینی حک شود که مردم بر روی آن پا می‌گذارند"

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

48 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

52 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده