مرجع مطلق جهان تشیع آیت الله بروجردی

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : آذر 98

«سید حسین طباطبایی بروجردی» شاگرد برجستۀ آخوند خراسانی در سال 1254ش. در بروجرد متولد شد

وی به دعوت مراجع قم راهی این شهر شده و ریاست حوزۀ علمیۀ قم را به عهده گرفت

با ارتحال ابوالحسن اصفهانی، وی تبدیل به سرشناسترین مرجع شیعه شد و در سال 1330ش. به عنوان مرجع عام شیعیان محسوب می شد

آیت‌الله بروجردی به گفتگوی میان مذاهب اعتقاد راسخ داشت و نمایندگانی را برای مناظره و بحث به نقاط مختلف جهان اعزام کرد

فتوای «شیخ شلتوت» از علمای دانشگاه الازهر مصر برای به رسمیت شناختن «فقه شیعه» نزد اهل تسنن، نتیجۀ فعالیت آیت‌الله بروجردی بود

وی در سال 1340ش. درگذشت و در مسجد اعظم قم به خاک سپرده شد

در پی درگذشت این مرجع عظیم الشأن شیعه سفارتخانه‌های کشورهای شوروی، آمریکا و انگلستان پرچم های خود را به صورت نیمه افراشته نگاه داشتند

 

 

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

48 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

52 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده