مقتل الحسین در آلمان

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : بهمن 98

سال گذشتۀ میلادی در جلسه ای که از جانب خانۀ فرهنگ ایران در برلین برقرار بوده است، شخصیتی ناشناس آلمانی که مهمان بوده است یک حافظه 2 گیگا بایتی را به یکی از محققین شیعی با نام سید علی موجانی تقدیم می کند
پس از بررسی های این حافظه معلوم میشود این منبع، فایل 225 صفحه ای از یک گزارش قدیمی بوده است که 140 سال پیش به درخواست یک شاهزاده آلمانی در یکی از ایالت های جنوبی این کشور اروپایی ترجمه می گردد و در چند نسخه مختصر منتشر می گردد
"گزارش حادثۀ عاشورا از سوی طبری به روایت ابومخنف" در یکصد و چهل سال پیش بر حسب تاثیر پذیری و علاقه ی این شاهزادۀ آلمانی به واقعۀ تاریخی عاشورا نشر پیدا می‌کند اما کسی از وجود این نسخ ارزشمند با خبر نبوده است
و در نهایت این مجموعه گرانبها در آلمان مجدداً به چاپ می رسد

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده