ملکه ی انگلستان(الیزابت)از اولاد پیامبر و امام حسن

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : آذر 98

 اخیرا سایت آبسرور سنگاپور و چندین سایت آسیایی اقدام به باز نشر مطلبی کردند که

 

 12 سال است این خبر با تمام ابهامات و ایرادات موجود، باعث ذوق زدگی

خبرگزاری های آسیایی در باز نشر آن می شود. 

 

شروع این خبر، نقل قول از سایت یک ناشر بزرگ در زمینه ی نسب شناسی سلطنتی در لندن بود

که هیچگاه مطلبی مرتبط در سایت آن ها یافت نشد.

 

بر اساس همین شیخ علی جمعه 

و شیخ علی کورانی 

این انتساب را از طریق سلسله ی ادریسیان مراکش و الجزایر دانسته که با اندولس مرتبط بوده اند.

 

در متن اصلی خبر آمده این ارتباط از طریق زنی به نام "زائده" برقرار می شود، که عروس سابق حکام بنی عباد اندولس بوده نه دختر آن ها.

 

حتی در خبر حلقه ی اتصال حکام بنی عباد به پیامبر، زهرا دختر حسین اثرم فرزند امام حسن معرفی شده که در منابع علم انساب اسلامی آمده که هیچ نسلی از حسین اثرم باقی نمانده این توضیحات انتساب ملکه با خاندان پیامبر را نفی میکند. 

بی بی سی عربی گزارشی مرتبط ارائه داد و تاکید پژوهش در مورد این "احتمال" را مطرح کرد.هرچند به نظر می رسد که نیاز به نشر این شایعه، تا زمان حیات ملکه امتداد خواهد داشت.

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

48 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

52 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده