هزینه های سفر کربلا

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : آبان 98

خانمی‌ که به قصد ثبت نام زیارت حرم امام حسین ‌‌(ع) مراجعه کرده بود، دست چپ خود را برای قطع کردن بیرون آورد

‌‌مأموران به وی متذکر شدند که هزینۀ زیارت، قطع دست راست است. خانم با نشان دادن دست قطع شدۀ خود گفت:

 "دست راستم را سال گذشته قطع کردید"

این بخشی از کتاب مروج‌الذّهب یکی از کتابهای مهم تاریخی است که به دست مورخ بزرگ، مسعودی نگاشته شده

مروج‌الذّهب آخرین اثر مسعودی و حاصل جهانگردی‌ها و مطالعات عمیق وی در حوزۀ اندیشه‌ها و رفتار اقوام مختلف است

او این اثر را دست کم هزار و صد سال پیش نگاشته

این کتاب که نزد اروپائیان "آواز قوی مسعودی" نیز نامیده می‌شود، در دو بخش قبل از اسلام و بعد از اسلام تقسیم شده‌ است

این گزارش یکی از صدها گزارش موثق در باب هزینه‌‌های زیارت امام حسین علیه السلام می باشد

 

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

72 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

76 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده