همزمانی روز برابری زنان و عید غدیر

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : آذر 98

سال 1971، یک فعال حقوق زنان در آمریکا، موفق به تصویب قانونی برای نامگذاری یک روز به عنوان روز برابری زنان به رسمیت شناختن حق رای زنان شد.

26 آگوست در آمریکا، روز ملی برابری زنان است

این روز یاد آور تصویب متمم 19 قانون اساسی این کشور و اعطای حق رای به زنان در سال 1920 است.

موجب این قانون 86 ساله، روسای جمهور آمریکا موظفند هر سال، شرح دستاورد های خود را در حوزه زنان را

در بیانه ای منتشر کنند. این بیانه ها گویی تاخیر قرن ها در حق رای تبعیض بای زنان را درارای هیچگونه نقش خلل آمیز در احقاقِ حقوقِ زنان نمیداند
در روز عیدغدیر خم سال 10 هجری قمری، بیعت هزاران تن از زنان به دستور پیامبراسلام(ص) با امیر المومنین(ع) خود گواه به جایگاه زن در اسلام است
حقوق زنان بیش از 1400 سال پیش در قوانین اسلامی بارها توسط پیامبر اسلام(ص) برشمرده شده است
اگر چه مقایسه مفهوم مفهوم بیعت الهی با آرای سیاستمداران به عنوان دو مورد متفاوت اشتباه است، اما جایگاه زن در این تطبیقِ اتفاقیِ تاریخ قابل تامل است.

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

48 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

52 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده