پدر شعر نوی فارسی و ستایش امیرالمومنین(ع)

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : بهمن 98

علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج، شاعرِ معاصر و پدر شعر نوی فارسی و بنیانگذار آن است

او در فضای راکد شعر ایران، آگاهانه ساختارهای شعرِ کهنِ فارسی را با شعر خود به چالش کشید

نیما در یادداشتی می‌گوید: «از من می‌پرسند استالین انسان کبیر است یا علی(ع). هزار و چند سال است که بشریت به علی(ع) افتخار می‌کند

از استالین چند سال گذشته است؟! احمق‌ها نمی‌دانند تاریخ هم مثل انسان جوانی و پیری دارد. بگذار صد سال از استالین بگذرد

وقتی هزار سال از کسی خوب گفته شد، هرگز در یک سال و یک ساعت از بین نمی‌رود. امام علی(ع) انسان کبیر است.»

او در اشعار خود به امام علی(ع) ارادت ویژه‌ای داشت و در سروده‌های خود، بارها امیرمؤمنین(ع) را با صفت‌های محمود، عابد و معبود می‌ستاید.

نیما، علی(ع) را مقصودِ آفرینش، و تنها «بودِ» عالم هستی می‌داند

گفتی ثنای شاه ولایت نکرده ام
بیرون ز هر ستایش و حد و ثنا علی است
چونش ثنا کنم که ثنا کرده ی خداست
هر چند چون غلات نگویم: خدا علی است

این شاعر بزرگ، در دی ماه سال 1338 در تهران درگذشت

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

3 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

6 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده