پرداخت جریمه حجاب

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : بهمن 98

«رشید نکاز» با اصالتی الجزایری در فرانسه متولد و از دانشگاه سوربن فارغ التحصیل گردید و هم اکنون از سرمایه‌داران این کشور است.

 او به عنوان یک چهرۀ فعال سیاسی ـ اجتماعی، به خاطر مسائل نژادپرستانه از کاندیداتوری ریاست جمهوری فرانسه بازماند.

 با تصویب قانونِ جریمۀ زنان محجبه در مجلس فرانسه، نکاز با اعتقاد به آزادی مدنی و اجتماعی زنان مسلمان در اروپا بیش از یک میلیون یورو به حساب‌های این قانون واریز کرد.

 همچنین این شماره حساب‌ها را به کَسانِ دیگری جهت پرداخت جرائم پیش از جرم معرفی کرد تا به این شکل این قوانین را که علیه مسلمانان است، خنثی کند.

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

3 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

6 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده