پروفسور بلژیکی چگونه مسلمان شد؟!

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : بهمن 98

پروفسور «روش بولوَن» پژوهشگر و جراحِ مسیحیِ بلژیکی در سال ‌1333 شمسی توسط آستان قدس رضوی، جهت سامان ‌دادن به بیمارستان امام‌رضا(ع) و انتقال تجربیات به مشهد دعوت شد

این جراح مسیحی از سال 1333 تا 1348، ریاست بخش جراحی آن بیمارستان را بر عهده داشت

با حضور او برای نخستین بار، جراحی نوین در خراسان شکل می‌گیرد

بولوَن در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع)، بارها تحت تأثیر محیط حرم و کرامات امام(ع) در شفای بیماران، قرار گرفت

پس ‌از عمل جراحی آیت‌الله سید عبدالله میلانی از مراجع شیعه توسط او، بعد از آنکه متوجه شد ترجمۀ کلماتی که در زمان به هوش آمدن به زبان آوردند، دعای ابوحمزه ثمالی بود، تصمیم گرفت مسلمان شود

به گفتۀ او «انسان در لحظۀ به هوش آمدن، خود واقعی‌اش را نشان می‌دهد و وقتی دیدم که ایشان تمام وجودش غرق خداست، آن را با بعد از جراحیِ پاپ قیاس کردم که هنگامِ به ‌هوش‌ آمدن مشغول زمزمه‌کردن ترانه بود. آن لحظه دریافتم که اسلام، حقیقت واقعی است»

او در اواخر عمر در حضور آیت‌الله فقیه سبزواری، مسلمان شد

وی در 14 مرداد 1348 دارفانی را وداع کرد و در ضلع شرقی آرامگاه «خواجه‌ربیع» مشهد به خاک سپرده شد

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

3 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

6 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده