یک قمی در تایلند

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : بهمن 98

احمد قمی از مَردُم شیعهبود که در سال 1605 میلادی به جهت تبلیغ تشیع به تایلند مهاجرت کرد

به دلیل اینکه بازرگانی موفق بود، به دربار فراخوانده شد و از آن به بعد مورد اعتماد پادشاه تایلند گردید

پادشاه ناراسوان، مقامی معادل با وزیر اعظم دربار، به وی اعطا کرد و همچنین شیخ‌الاسلامِ تایلند شد

اگرچه اکثر مسلمان‌ها در آن زمان از اهل‌تسنن بودند، ولی شیخ‌الاسلامی آنان را یک  شیعه بر عهده‌داشت

بر اساس اسناد مکتوب از جمله نوشته‌های ابن محمد ابراهیم

"به دلیل حضور شیخ احمد، اکثریت مسلمانان تایلند شیعه شدند"

در زمان او، رابطه مسلمانان شیعه و بودائی‌ها بر اساس احترام و بردباری بناشده بود

تا سال ۱۹۴۵ خاندان سلطنتی، شیخ‌الاسلام‌ها را از شیعیان و نوادگان شیخ احمد انتخاب می‌کردند

هم‌اینک مقبره شیخ احمد قمی در کالج تربیت معلمتایلند‌ است و مورد احترام مردم قرار دارد

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

3 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

6 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده