دهکدۀ شیعی در فرانسه

در ۲۰۰ کیلومتری _پاریس منطقۀ روستایی(Condé-lès-Herpy) وجود دارد بر خلاف جامعه _سکولار پاریس و اطراف آن، در این منطقه مردم بیشتر معتقد و پایبند به مسیحیت کاتولیک هستند. اکثریت مسلمانان در فرانسه مهاجرند، اما جمعیت این روستای دور افتادۀ شمالی ، کاملا از فرانسویان اصیل تشکیل شده است با مسلمان شدن دو تن از آنها پس از سفر به سودان ، به تدریج دیگر اعضای روستا به اسلام گرویدند.