دسته‌بندی: مستند استوری

جسدی به امانت

در سال ۱۳۹۰ در شهر قم جنازه ای بعد از گذشت ۱۷ سال سالم از قبر بیرون کشیده شد… به روایت حاضرین در مراسم نبش

لگدی بر قبر او

داستان قبر هارون را میدانید؟ ️معرفی یک سند تاریخی در کتابخانه آستان قدس رضوی هرکسی به زیارت می آمد سلامی به امام رضا میداد و

صاحب بن عباد | شاعر | اصفهان

صاحب از شاعران معروف و سیاستمداران قرن چهارم بود و وزیـر شـیـعـه‌مذهـب دربار رکن‌الدوله دیلمی بود. دربــارهٔ اقــدامات وی آورده‌اند: در مدت سی و هشت

امام رضای ایرانی

این روش امامت بر مردم با تفکرات مختلف موجب شد که علی بن موسی الرضا در ایران، غیر از محور هویت دینی تبدیل به یک

سلمان فارسی

سلمان فارسی عالم ترین و حکیم ترین صحابهٔ رسول خدا بود که نه تنها به فرمودهٔ ایشان از اهل بیت به حساب می آمد بلکه

شیعه خانه

اتفاقات این روزهای ایران، شاید برای شما مخاطبین فطرس‌مدیا که دغدغۀ فرهنگی-اعتقادی دارید، موجب نگرانی و تشویش خاطر شده باشد با نگاه به گذشته این