دسته‌بندی: مصاحبه

پروفسوری با موهای بلند

او از جمله انسان‌هایی بود که فضای لائیک فرانسه روح او را اشباع نمی‌کرد و به همین خاطر تصمیم گرفت به مطالعه ادیان بپردازد با

آرمان شهر در تشیع

فطرس لایو، با حضور محمد نصراوی (عضو انجمن مطالعات اتوپیای اروپا و دانش آموخته رویال هالوی لندن)