دسته‌بندی: مستند مصاحبه

پروفسوری با موهای بلند

او از جمله انسان‌هایی بود که فضای لائیک فرانسه روح او را اشباع نمی‌کرد و به همین خاطر تصمیم گرفت به مطالعه ادیان بپردازد با