نوحه و مصیبت خوانی هزارساله

درباره ویدیو
  • تاریخ تولید : آذر 98

دکتر حسن انصاری محققِ دانشگاه پرینستونِ آمریکا با تفحص از متن نسخ خطی در یمن

به یک قطعه از مرثیه های حسینی در بیهق (در خراسان) که قرن پنجم هجری قمری، سرایش شده است دست پیدا نموده

در این اسناد، قطعاتِ این مرثیه از کتاب خطی "سفينة العلوم" تأليف دانشمند معتزلی حنفی/ زيدی اواخر قرن پنجم قمری نقل ‌شده‌است

در این کتاب، حاکم جشمی چند قطعه از اشعارِ فارسی را نقل کرده که در مجالس حسينی در بيهق آن روزگار، استفاده می‌شده است

نمونه ایی از اشعار در قطعات مختلف این مرثیه‌ی کهن

قطعه پنجم

امامِ جهان ناتوان گشته بود / سراسر به خونِ تر آغشته بود

چو بفتاد مهرِ منوّر ز پای / تو گفتی که شهر اندر آمد ز جای

قطعه چهارم

امامِ جهان چون چنان ديد نور / بجوشيد مردِ صبورِ وقور

بیالود بر رخ عقيق يمن / بر آن نازنین سرفرازِ زَمَن

قطعه هفتم

چو زينب گذر کرد بر کشتگان / بر آن پاک‌دينان و آزادگان

غریوان همی‌گفت: يا ويلتاه! / إلی الله شکوای من، محنتاه!

این اسناد گواه ارادت دیرینۀ ایرانیان به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است

 

پروژه‌های حمایت

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

به اتمام رسیده

0% حمایت جذب شده

سرمایه گذاری شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

43 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده

۷۷ روز باقی مانده

۵۴% حمایت جذب شده

47 روز باقی مانده

0% حمایت جذب شده