رأس الحسین در اسرائیل

اَشکِلون نام عِبری شهر بندریِ عسقلان در کنار دریای #مدیترانه و در استان جنوبی فلسطین اشغالی است بعضی مورِّخان معتقدند که سرِمقدس امام _حسین(ع) به دستور «المقتدر باللهِ عباسی» به منظورجلوگیری از #زیارت شیعیان، از مسجد جامع #دمشق به اینجا منتقل و مدفون شد پس از آن، شیعیان در آنجا بنای باشکوهی ساختند که به «مشهد نبی حسین» شهرت یافت این مکان که امروزه با نام «مسجد المشهد الحسین» شناخته می شود.