بقیع و قاهره خاطره مشترک

قاهره در طول تاریخ از مهمترین مراکز تمدن اسلامی بوده و یکی از مراکز گسترش فکری اسلامی و عربی است
دکتر عادل زیاده استاد معماری دانشگاه مصر با ارائه مستنداتی ثابت می‌کند که طراحی و رنگبندی گنبدهای موجود در مصر و قاهره تحت تاثیر حرم ائمه بقیع در دوره درخشان تمدن اسلامی و فاطمی در قاهره است …
اما چرا جلوه‌های آن حرم با شکوه امروز برای زنده نگه داشتن یادش در هیچکدام از مساجد ایرانی قابل مشاهده نیست؟