شکوه امام هشتم از نگاه یک محقق آلمانی

“کاترینا مولر”، یک پژوهشگر رشته مردم شناسی در دانشگاه توبینگن آلمان است که پایان نامه ی خود را در مورد “تاثیرات هویتی و ارزشی زیارت حرم مطهر امام رضا” نگاشته است و چندین مقاله در مورد حرم مطهر حضرت رضا دارد.وی در مصاحبه ای مفصل با فطرس مدیا درباره سفرش به مشهد مقدس می گویدکه: نتایج پژوهشیِ من نشان داد که امام رضا(ع) از هویت فردی و جمعی ایرانی ها قابل تفکیک و جداشدنی نیست.