اخوان ثالث و امام رضا

مهدی اخوان ثالث، شاعر پرآوازه و موسیقی‌پژوه ایرانی بود اشعار او زمینهٔ اجتماعی دارند و گاه حوادث زندگی مردم را به تصویر کشیده‌است شعرهای اخوان در دهه‌های سی و چهل، روزنۀ تحولات فکری و اجتماعی بود …