نقش جیوه در قتل امام حسن

جانکاه و مظلومانه بودن شهادت سبط النبی بر کسی از مردم مسلمان پوشیده و مخفی نیست که با بدترین شکل توسط حاکمیت خلفا در سال‌های بعد از شهادت جدش رسول الله انجام گرفت. ایتام آل محمد در فطرس‌مدیا که کشتگان محبت امام مجتبی علیه‌السلام هستند، سال گذشته مستندی را با همکاری تیم پژوهشی از دانشگاههای آمریکایی در حوزه پزشکی قانونی، حقوق و کانی شناسی را به جهت اعلام احترام به آن عالیجناب سبز پوش سلام خدا بر او باد را تولید کردند.