فاطمیه در خرابه های جنگ

در شهر تاریخی یمن نسخه قدیمی از کتابی ۱۲۰۰ ساله از اهلسنت نگهداری میشود کتاب ۱۲۰۰ ساله از مضروب شدن حضرت فاطمه و قتل محسن بن علی میگوید… این گزارش را میتوان از قدیمی ترین اسناد عقاید شیعیان در عصر ائمه به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها دانست…