قدیمی ترین شعر رضوی

از دیرباز شاعران فارسی برای ابراز ارادت و محبت خود به خاندان پیامبر اشعار بسیاری سرودند

اما به جهت وجود بارگاه حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا در ایران، توجه ویژه‌ای به شعر رضوی شده است

اولین شعر پارسی که درباره حضرت‌رضا سلام‌الله‌علیه به ثبت رسیده، از یک شاعر اهل‌تسنن است

سنایی غزنوی

او که در قرن پنج و شش زندگی می‌کرده، قصیده‌ای زیبا در رسای امام‌رضا علیه‌السلام دارد

بعضی از ابیات آن چنین است:

دین را حرمیست در خراسان
دشوارِ تو را به محشر آسان

از خاتم انبیا در او تن
از سید اوصیا در او جان

از جملۀ شرط‌های توحید
از حاصل اصل‌های ایمان

ای کینِ تو کفر و مهرت ایمان
پیدا به تو کافر از مسلمان

البته این‌که سنایی غزنوی را اولین شاعر فارسی‌زبان شعر رضوی می‌نامند، به این معنی نیست که قبل از او شعری به زبان پارسی در وصف حضرت سروده نشده

اما متاسفانه چیزی به دست ما نرسیده است!

آیا شما از اشعاری قبل از شعر سنائی باخبر هستید؟