ذاکر غریب

سید محمد جواد ذاکر طباطبایی از مداحان نسل جدید به حساب می آمد وی در سال ۱۳۸۵ و بر اثر ابتلا به سرطان در جوانی درگذشت.سید جواد در فضایی بشدت سنتی، سبک جدیدی در مداحی را پایه گذاری کرد. استفاده از بعضی شعرها و ابداع نوع جدیدی از عزاداری باعث حاشیه های فراوانی شد که در بعضی از موارد مخالفت شدید بخشی از علما و مذهبیون را در پی داشت و….