معجزه ای کنار دریا

بر بالای تپه‌ای مشرف به دریای عمان در شهر کراچی بارگاه مقدسی وجود دارد زیارتگاه عبدالله شاه غازی فرزند محمد نفس زکیه از فرزندان امام حسن علیه السلام حضور پربرکت ایشان در این منطقه باعث مسلمان شدن جمع کثیری از مردم این منطقه گردید و….