به محبت امیرالمؤمنین

آیا ما هم حاضریم همین حالا، مثل اصحاب امام‌رضا، هرکسی را که عشق علی در دل دارد حلال کنیم؟