استالین و خواهر امام رضا

پس از تسلط اتحاد جماهر شوروی بر آذربایجان، زیارتگاه آن حضرت، به‌دستور استالین، با دینامیت تخریب می‌شود و از روی قبر ایشان جاده‌ای آسفالتی کشیده می‌شود. البته ناگفته نماند که مردم آن دیار برای عبورنکردن از روی قبر بی‌بی‌هیبت، مسیری طولانی را از جادۀ خاکی عبور می‌کرده‌اند…